Výmena tlačových kaziet

Výmena tlačových kaziet


1.
Otvorte predné dvierka.

HP Color Laserjet CP2020 owl changepc 1 Výmena tlačových kaziet

2.
Vytiahnite zásuvku s tlačovými kazetami.

HP Color Laserjet CP2020 owl changepc 2 Výmena tlačových kaziet

3.
Chyťte rukoväť na starej tlačovej kazete a potom ju priamo potiahnite, aby ste ju vybrali.

HP Color Laserjet CP2020 owl remove cartridge1 Výmena tlačových kaziet

4.
Vyberte novú tlačovú kazetu z obalu.

HP Color Laserjet CP2020 tw pc12 ug Výmena tlačových kaziet

5.
Zo spodnej časti novej tlačovej kazety odstráňte oranžovú plastovú plôšku.

HP Color Laserjet CP2020 tw pc13 ug Výmena tlačových kaziet

HP Color Laserjet CP2020 caution Výmena tlačových kaziet UPOZORNENIE:

Nedotýkajte sa prenosného valca na spodnej strane tlačovej kazety. Odtlačky na prenosnom valci môžu spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

HP Color Laserjet CP2020 tw pc18 ug Výmena tlačových kaziet

6.
Do produktu vložte novú tlačovú kazetu.

HP Color Laserjet CP2020 owl replace cartridge1 Výmena tlačových kaziet

7.
Potiahnite uško na ľavej strane tlačovej kazety priamo nahor, aby ste odstránili tesniacu pásku. Tesniacu pásku zahoďte.

HP Color Laserjet CP2020 owl sealingtape Výmena tlačových kaziet

8.
Zatvorte zásuvku s tlačovými kazetami.

HP Color Laserjet CP2020 owl changepc 3 Výmena tlačových kaziet

9.
Zatvorte predné dvierka.

HP Color Laserjet CP2020 owl changepc 5 Výmena tlačových kaziet

10.
Uložte použitú tlačovú kazetu do škatule, v ktorej prišla nová kazeta. Postupujte podľa pokynov na recykláciu, ktoré sú pribalené v škatuli.
HP Color Laserjet CP2020 Výmena tlačových kaziet