Vyčistenie produktu

Vyčistenie produktu


V priebehu tlače sa môžu vo vnútri tlačiarne nahromadiť čiastočky papiera, tonera a prachu. Postupom času môže usadená nečistota spôsobiť problémy s kvalitou tlače, napríklad škvrny alebo rozmazanie tonera. Tento produkt je vybavený režimom čistenia, ktorý umožňuje odstrániť tento typ problémov a predchádzať im.

Vyčistenie produktu pomocou programu HP ToolboxFX
1.
Otvorte program HP ToolboxFX. Pozrite si časť Otvorte program HP ToolboxFX.
2.
Kliknite na priečinok Nastavenia zariadenia a potom kliknite na stránku Údržba.
3.
V oblasti pre Režim čistenia kliknite na možnosť Spustiť, aby ste spustili proces čistenia.

Produkt spracuje jednu stránku a potom sa po skončení procesu čistenia prepne do pripraveného stavu.

Vyčistenie produktu pomocou ovládacieho panela
1.
Stlačením tlačidla OK otvoríte ponuky.
2.
Stlačením tlačidla šípka doľava (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Vyčistenie produktu) alebo šípka doprava (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Vyčistenie produktu) zvýraznite položku Service (Údržba).
3.
Stlačte tlačidlo OK. Vedľa aktívneho výberu sa zobrazí hviezdička (*).
4.
Stlačením tlačidla šípka doľava (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Vyčistenie produktu) alebo šípka doprava (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Vyčistenie produktu) zvýraznite položku Cleaning mode (Režim čistenia).
5.
Stlačte tlačidlo OK.
Vyčistenie produktu pomocou vstavaného webového servera
1.
Otvorte vstavaný webový server.
2.
Kliknite na kartu Settings (Nastavenia).
3.
Kliknite na ponuku Service (Servis).
4.
Kliknite na tlačidlo Start (Spustiť).
HP Color Laserjet CP2020 Vyčistenie produktu