Zobrazenie vstavaného webového servera HP

Zobrazenie vstavaného webového servera HP


1.
V podporovanom webovom prehliadači na vašom počítači napíšte IP adresu produktu do políčka adresa/URL. (Aby ste našli IP adresu, vytlačte konfiguračnú stránku. Pozrite si časť Informačné strany.)
HP Color Laserjet CP2020 note Zobrazenie vstavaného webového servera HP POZNÁMKA:

Po otvorení URL ju môžete označiť, aby ste sa k nej mohli rýchlo dostať v budúcnosti.

2.
Vstavaný webový server má tri karty, ktoré obsahujú nastavenia a informácie o produkte: kartu Status (Stav), Settings (Nastavenia) a Networking (Použitie siete). Kliknite na kartu, ktorú chcete zobraziť.

Ďalšie informácie o každej karte nájdete v nasledujúcej časti.

HP Color Laserjet CP2020 Zobrazenie vstavaného webového servera HP