Vstavaný webový server

Vstavaný webový server


Keď je produkt pripojený k sieti, automaticky je k dispozícii vstavaný webový server. K vstavanému webovému serveru možno získať prístup prostredníctvom štandardného webového prehliadača.

HP Color Laserjet CP2020 note Vstavaný webový server POZNÁMKA:

Ak je produkt pripojený priamo k počítaču, môžete na zobrazenie stavu produktu použiť program HP ToolboxFX.

Pomocou vstavaného webového servera môžete zobraziť stav produktu a siete a spravovať tlačové funkcie z počítača namiesto ovládacieho panela produktu.


Prezeranie informácií o stave ovládania produktu.

Nastavenie typu papiera, ktorý je vložený v každom zásobníku.

Určenie zostávajúcej životnosti pri všetkom spotrebnom materiáli a objednávanie nového.

Zobrazenie a zmena konfigurácie zásobníka.

Zobrazenie a zmena nastavenia PCL.

Zobrazenie a zmena konfigurácie siete.

Zobrazenie podporného obsahu, ktorý je špecifický pre aktuálny stav produktu.

Obmedzenie prístupu k funkciám farebnej tlače.

Aby ste mohli používať vstavaný webový server, musíte mať aplikáciu Microsoft Internet Explorer 6 alebo novšiu, Netscape Navigator 7 alebo novšiu, Safari 1.2 alebo novšiu, Konqueror 3.2 alebo novšiu, Firefox 1.0 alebo novšiu, Mozilla 1.6 alebo novšiu alebo aplikáciu Opera 7 alebo novšiu. Vstavaný webový server funguje vtedy, keď je produkt pripojený k sieti na báze protokolu IP. Vstavaný webový server nepodporuje pripojenia tlačiarne na báze protokolu IPX alebo AppleTalk. Na otvorenie a používanie vstavaného webového servera nepotrebujete prístup na Internet.

V tejto časti nájdete informácie o nasledujúcich témach

HP Color Laserjet CP2020 Vstavaný webový server