Stratégia spoločnosti HP vo vzťahu k tlačovým kazetám od iných výrobcov

Stratégia spoločnosti HP vo vzťahu k tlačovým kazetám od iných výrobcov


Spoločnosť Hewlett-Packard nemôže odporúčať použitie tlačových kaziet od iných výrobcov, a to nových alebo prerobených.

HP Color Laserjet CP2020 note Stratégia spoločnosti HP vo vzťahu k tlačovým kazetám od iných výrobcov POZNÁMKA:

Záruka poskytovaná spoločnosťou HP ani servisné zmluvy sa nevzťahujú na poškodenie, ktoré vznikne v dôsledku používania tlačových kaziet od iných výrobcov.

Bližšie informácie o inštalácii novej tlačovej kazety od spoločnosti HP nájdete v časti Výmena tlačových kaziet. Pri recyklácii použitých tlačových kaziet postupujte podľa pokynov pripojených k novej kazete.

HP Color Laserjet CP2020 Stratégia spoločnosti HP vo vzťahu k tlačovým kazetám od iných výrobcov