Protipirátska linka a webová lokalita spoločnosti HP

Protipirátska linka a webová lokalita spoločnosti HP


Ak ste nainštalovali tlačovú kazetu od spoločnosti HP a hlásenie na tlačiarni ju označilo ako produkt iného výrobcu, obráťte sa na protipirátsku linku spoločnosti HP (1-877-219-3183, v Severnej Amerike bezplatne) alebo na webovú lokalitu www.hp.com/go/anticounterfeit. Spoločnosť HP pomôže určiť, či je výrobok pôvodný a podnikne kroky na vyriešenie problému.

Nasledujúce situácie môžu signalizovať, že kazeta nie je pôvodnou kazetou od spoločnosti HP:


Pri používaní kazety sa vyskytuje mnoho problémov.

Kazeta nemá obvyklý vzhľad (napríklad chýba oranžová plôška alebo sa balenie kazety líši od balenia produktov spoločnosti HP).
HP Color Laserjet CP2020 Protipirátska linka a webová lokalita spoločnosti HP