Kontrola inštalácie pamäte DIMM

Kontrola inštalácie pamäte DIMM


Zapnite produkt. Po skončení spúšťacej sekvencie skontrolujte, či sa produkt prepol do stavu Ready (Pripravené). Ak sa zobrazí chybové hlásenie, vykonajte nasledujúce kroky:

1.
Vytlačte konfiguračnú stránku. Pozrite časť Informačné strany.
2.
Na konfiguračnej stránke skontrolujte časť Installed Personalities and Options (Nainštalované osobitosti a možnosti) a porovnajte ju s konfiguračnou stránkou, ktorú ste vytlačili pred inštaláciou pamäte DIMM.
3.
Pamäť DIMM nemusí byť správne nainštalovaná. Zopakujte postup inštalácie.

-alebo-

Pamäť DIMM môže byť chybná. Vyskúšajte novú pamäť DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 Kontrola inštalácie pamäte DIMM