Inštalácia pamäte a pamäťových modulov DIMM s písmom

Inštalácia pamäte a pamäťových modulov DIMM s písmom


1.
Vypnite produkt a odpojte všetky napájacie káble a káble rozhrania.
2.
Na pravej strane produktu otvorte prístupové dvierka k pamäti DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm1 Inštalácia pamäte a pamäťových modulov DIMM s písmom

3.
Odoberte prístupové dvierka k pamäti DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm2 Inštalácia pamäte a pamäťových modulov DIMM s písmom

4.
Ak chcete odobrať nainštalovanú pamäť DIMM, odtiahnite zarážky na oboch stranách priečinka na pamäť DIMM, pod uhlom zodvihnite pamäť DIMM a vytiahnite ju.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimmremove Inštalácia pamäte a pamäťových modulov DIMM s písmom

5.
Vyberte novú pamäť DIMM z antistatického obalu a na jej spodnej hrane nájdite zarovnávací zárez.

HP Color Laserjet CP2020 hb mm07 ug Inštalácia pamäte a pamäťových modulov DIMM s písmom

6.
Podržte pamäť DIMM za hrany a pod uhlom zarovnajte zárez na pamäti DIMM s výčnelkom v priečinku na pamäť DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert1 Inštalácia pamäte a pamäťových modulov DIMM s písmom

7.
Zatláčajte pamäť DIMM nadol, kým ju obe zarážky úplne nezachytia. Po správnej inštalácii nebudú viditeľné kovové kontakty.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert2 Inštalácia pamäte a pamäťových modulov DIMM s písmom

HP Color Laserjet CP2020 note Inštalácia pamäte a pamäťových modulov DIMM s písmom POZNÁMKA:

Ak máte s vložením pamäte DIMM do priečinka problémy, skontrolujte, či je zarovnávací zárez na spodnej hrane pamäte DIMM zarovnaný s výčnelkom v priečinku. Ak pamäť DIMM do priečinka stále nezapadla, presvedčte sa, či používate správny typ pamäte DIMM.

8.
Opätovne založte prístupové dvierka k pamäti DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm3 Inštalácia pamäte a pamäťových modulov DIMM s písmom

9.
Zatvorte prístupové dvierka k pamäti DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm4 Inštalácia pamäte a pamäťových modulov DIMM s písmom

10.
Opätovne pripojte napájací kábel a kábel USB alebo sieťový kábel a potom zapnite produkt.
11.
Po nainštalovaní pamäte DIMM si pozrite časť Aktivovanie pamäte.
HP Color Laserjet CP2020 Inštalácia pamäte a pamäťových modulov DIMM s písmom