Informačné strany

Informačné strany


Pomocou ovládacieho panela vytlačíte informačné strany, ktoré obsahujú podrobnosti o produkte a jeho aktuálnych nastaveniach.

1.
Stlačením tlačidla OK otvoríte ponuky.
2.
Stlačením tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Informačné strany) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Informačné strany) prejdite na položku Reports (Správy) a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Stlačením tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Informačné strany) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Informačné strany) prechádzajte správami a potom stlačením tlačidla OK vytlačte príslušnú správu.
4.
Stlačením tlačidla X opustíte ponuky.

K dispozícii sú nasledujúce informačné strany:


Demo page (Ukážková strana)

Menu structure (Štruktúra ponuky)

Configuration page (Konfiguračná strana)

Supplies status page (Strana so stavom spotrebného materiálu)

Network configuration page (Strana sieťovej konfigurácie)

Usage report (Správa o používaní)

PCL font list (Zoznam písiem PCL)

PS font list (Zoznam písiem PS)

PCL6 font list (Zoznam písiem PCL6)

Color usage report (Správa o použití farieb)

Service report (Servisná správa)

Diagnostics report (Diagnostická správa)
HP Color Laserjet CP2020 Informačné strany