Denník udalostí

Denník udalostí


Denník udalostí je tabuľka, ktorá obsahuje kódy zodpovedajúce chybovým správam, ktoré sa zobrazili na ovládacom paneli produktu, krátky popis každej chyby a počet strán, ktoré sa vytlačili, keď sa príslušná chyba vyskytla. Ďalšie informácie o správach o chybách nájdete v časti Ovládací panel a výstražné stavy o stave.

HP Color Laserjet CP2020 Denník udalostí