Stav

Stav


Priečinok Stav obsahuje prepojenia pre nasledujúce hlavné stránky:


Stav zariadenia. Táto strana naznačuje stav produktu, ako napríklad zaseknutie alebo prázdny zásobník. Po odstránení problému kliknite na možnosť Obnoviť stav, aby ste aktualizovali stav produktu.

Stav spotrebného materiálu. Zobrazuje podrobnosti, napríklad približné percento zostávajúceho tonera v tlačovej kazete a počet strán, ktoré sa vytlačili pomocou aktuálnej tlačovej kazety. Táto strana obsahuje tiež prepojenia slúžiace na objednanie spotrebného materiálu a vyhľadanie informácií o recyklácii.

Konfigurácia zariadenia. Zobrazuje podrobné informácie o aktuálnej konfigurácii produktu vrátane veľkosti nainštalovanej pamäte a či sú nainštalované voliteľné zásobníky.

Súhrnné informácie o sieti. Zobrazuje podrobné informácie o aktuálnej sieťovej konfigurácii vrátane IP adresy a stavu siete.

Tlač informačných strán. Vytlačte konfiguračnú stránku a iné informačné stránky, ako napríklad stránku stavu spotrebného materiálu. Pozrite si časť Informačné strany.

Denník použitia farby v úlohe. Zobrazuje informácie o používaní farieb v naposledy vytlačených dokumentoch.

Denník udalostí. Zobrazuje históriu udalostí produktu. Najnovšia udalosť je uvedená ako prvá.

V tejto časti nájdete informácie o nasledujúcich témach

HP Color Laserjet CP2020 Stav