Otvorte program HP ToolboxFX.

Otvorte program HP ToolboxFX.


Program HP ToolboxFX otvorte jedným z nasledujúcich spôsobov:


V oblasti upozornení systému Windows dvakrát kliknite na ikonu programu HP ToolboxFX (HP Color Laserjet CP2020 inline status app icon Otvorte program HP ToolboxFX.).

V ponuke Štart operačného systému Windows kliknite na Programy (alebo Všetky programy v operačnom systéme Windows XP a Vista), kliknite na HP, kliknite na HP Color LaserJet série CP2020 a potom kliknite na HP ToolboxFX.

HP ToolboxFX obsahuje nasledujúce priečinky:


Stav

Výstrahy

Informácie o produkte

Pomocník

Nastavenia zariadenia

Nastavenia siete
HP Color Laserjet CP2020 Otvorte program HP ToolboxFX.