Nastavenie hesla

Nastavenie hesla


Heslo systému nastavte pomocou programu HP ToolboxFX alebo vstavaného webového servera.

1.
Vo vstavanom webovom serveri kliknite na kartu Settings (Nastavenia).

V programe HP ToolboxFX kliknite na kartu Nastavenia zariadenia.

HP Color Laserjet CP2020 note Nastavenie hesla POZNÁMKA:

Ak sa predtým nastavilo heslo, budete vyzvaní, aby ste ho zadali. Napíšte heslo a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

2.
Kliknite na položku Heslo.
3.
Do poľa Heslo napíšte heslo, ktoré chcete nastaviť, a potom rovnaké heslo napíšte aj do poľa Potvrdiť heslo, čím potvrdíte svoj výber.
4.
Kliknutím na tlačidlo Použiť uložte heslo.
HP Color Laserjet CP2020 Nastavenie hesla