Typy papiera

Typy papiera


Použite tieto možnosti na konfiguráciu režimov tlače, ktoré korešpondujú s rôznymi typmi médií. Keď vyberiete možnosť Obnoviť režimy, obnovíte výrobné nastavenia všetkých režimov.

HP Color Laserjet CP2020 note Typy papiera POZNÁMKA:

Musíte kliknúť na možnosť Použiť, aby sa zmeny vykonali.

HP Color Laserjet CP2020 Typy papiera