PostScript

PostScript


Použite túto možnosť, ak používate osobitosti tlače PostScript. Ak je možnosť Vytlačiť chyby jazyka PostScript zapnutá, automaticky sa vytlačí stránka chýb jazyka PostScript, keď sa vyskytnú chyby jazyka PostScript.

HP Color Laserjet CP2020 note PostScript POZNÁMKA:

Musíte kliknúť na možnosť Použiť, aby sa zmeny vykonali.

HP Color Laserjet CP2020 PostScript