Nastavenia systému

Nastavenia systému


Použite tieto možnosti nastavenia systému na konfiguráciu rôznych nastavení tlače. Tieto nastavenia nie sú dostupné na ovládacom paneli.

HP Color Laserjet CP2020 note Nastavenia systému POZNÁMKA:

Musíte kliknúť na možnosť Použiť, aby sa zmeny vykonali.

HP Color Laserjet CP2020 Nastavenia systému