Manipulácia s papierom

Manipulácia s papierom


Použite tieto možnosti, aby ste nakonfigurovali vaše predvolené nastavenia. Predstavujú rovnaké možnosti, ktoré sú dostupné v ponukách ovládacieho panela na ovládacom paneli. Ďalšie informácie nájdete na lokalite Ponuky ovládacieho panela.

Nasledujúce možnosti sú dostupné pre narábanie s tlačovými úlohami, keď v produkte došli médiá:


Vyberte možnosť Čakať na vloženie papiera.

Vyberte možnosť Zrušiť z rozbaľovacieho zoznamu Činnosť pri vyčerpaní papiera, aby ste zrušili tlačovú úlohu.

Vyberte možnosť Prepísať z rozbaľovacieho zoznamu Čas pri vyčerpaní papiera, aby ste odoslali tlačovú úlohu do iného zásobníka papiera.

Políčko Čas pri vyčerpaní papiera špecifikuje, ako dlho bude produkt čakať, kým bude reagovať na vaše výbery. Môžete špecifikovať hodnotu od 0 až po 3600 sekúnd.

HP Color Laserjet CP2020 note Manipulácia s papierom POZNÁMKA:

Musíte kliknúť na možnosť Použiť, aby sa zmeny vykonali.

HP Color Laserjet CP2020 Manipulácia s papierom