Heslo

Heslo


Nastavte heslo, ktorým budete chrániť nastavenia zariadenia. Po nastavení hesla budú používatelia vyzvaní na zadanie hesla, skôr než budú môcť získať prístup k stranám programu HP ToolboxFX, ktoré čítajú alebo zapisujú údaje zo zariadenia. Toto heslo je rovnaké ako heslo vstavaného webového servera.

HP Color Laserjet CP2020 Heslo