Nastavenia zariadenia

Nastavenia zariadenia


Priečinok Nastavenia zariadenia obsahuje prepojenia na nasledujúce hlavné stránky:


Informácie o zariadení. Zobrazuje informácie o zariadení, ako napríklad popis produktu a kontaktnú osobu.

Manipulácia s papierom. Nakonfiguruje zásobníky alebo zmení nastavenia produktu pre narábanie s papierom, ako napríklad predvolená veľkosť papiera a predvolený typ papiera.

Tlač. Mení predvolené nastavenia tlače produktu, ako napríklad počet kópií a otočenie papiera.

PCL5c. Zmení nastavenia PCL.

PostScript. Zmení nastavenia PS.

Kvalita tlače. Mení nastavenia kvality tlače.

Hustota tlače. Zmení nastavenia hustoty tlače, ako napríklad kontrast, zvýraznenia, stredné odtiene a tiene.

Typy papiera. Zmení nastavenia režimu pre každý typ médií, ako napríklad hlavičkový papier, preddierovaný alebo lesklý papier.

Nastavenie systému. Zmení nastavenia systému, ako napríklad odstránenie zaseknutia a automatické pokračovanie. Zmení nastavenie Prah nízkej úrovne náplne v kazete, ktoré stanovuje úroveň tonera, ktorá spôsobí zobrazenie výstrahy o nízkej úrovni tonera.

Uložiť alebo obnoviť nastavenia. Uloží aktuálne nastavenia pre produkt do súboru v počítači. Použite tento súbor na nahranie rovnakých nastavení do iného produktu alebo na obnovenie týchto nastavení pre tento produkt v budúcnosti.

Heslo. Nastaví heslo na ochranu nastavení zariadenia. Po nastavení hesla bude používateľ vyzvaný, aby zadal heslo skôr, ako bude môcť zmeniť nastavenia zariadenia. Toto heslo je rovnaké ako heslo vstavaného webového servera.

V tejto časti nájdete informácie o nasledujúcich témach

HP Color Laserjet CP2020 Nastavenia zariadenia