Nakúpiť spotrebný materiál

Nakúpiť spotrebný materiál


Toto tlačidlo v hornej časti každej stránky prepína na webovú stránku, kde môžete objednať náhradný spotrebný materiál. Aby ste mohli túto funkciu používať, musíte mať prístup k internetu.

HP Color Laserjet CP2020 Nakúpiť spotrebný materiál