Aktualizácie firmvéru

Aktualizácie firmvéru


Ak chcete aktualizovať firmvér produktu, prevezmite súbor s aktualizáciou firmvéru z lokality www.hp.com/go/ljcp2020series_software a uložte ho v sieti alebo osobnom počítači. Pokyny, ako v produkte nainštalovať súbor s aktualizáciou firmvéru, nájdete v inštalačných poznámkach k produktu.

HP Color Laserjet CP2020 Aktualizácie firmvéru