Zmena nastavení ovládača tlačiarne pre systém Windows

Zmena nastavení ovládača tlačiarne pre systém WindowsZmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh
Zmena nastavení konfigurácie produktu
1.
V ponuke Súbor v programe softvéru kliknite na Tlačiť.
2.
Vyberte ovládač a kliknite na položku Properties (Vlastnosti) alebo Preferences (Preferencie).
Kroky sa môžu líšiť. Tento postup je najbežnejší.
1.
Windows XP a Windows Server 2003 (pomocou predvoleného zobrazenia ponuky Štart): Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na Tlačiarne a faxy.

-alebo-

Windows 2000, Windows XP, a Windows Server 2003 (pomocou klasického zobrazenia ponuky Štart): Kliknite na tlačidlo Štart, potom kliknite na Nastavenie a následne kliknite na Tlačiarne.

-alebo-

Windows Vista: Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na Ovládací panel a potom v kategórii pre Hardvér a zvuk kliknite na Tlačiareň.

2.
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu ovládača a potom vyberte položku Printing preferences (Predvoľby tlače).
1.
Windows XP a Windows Server 2003 (pomocou predvoleného zobrazenia ponuky Štart): Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na Tlačiarne a faxy.

-alebo-

Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 (pomocou klasického zobrazenia ponuky Štart): Kliknite na tlačidlo Štart, potom kliknite na Nastavenie a následne kliknite na Tlačiarne.

-alebo-

Windows Vista: Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na Ovládací panel a potom v kategórii pre Hardvér a zvuk kliknite na Tlačiareň.

2.
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu ovládača a potom vyberte položku Properties (Vlastnosti).
3.
Kliknite na záložku Nastavenia zariadenia.
HP Color Laserjet CP2020 Zmena nastavení ovládača tlačiarne pre systém Windows