Režimy inštalácie UPD

Režimy inštalácie UPD


Bežný režim

Použite tento režim vtedy, ak inštalujete ovládač z disku CD pre samostatný počítač.

Keď sa inštaluje pomocou tohto režimu, UPD funguje ako bežné ovládače tlačiarní.

Ak použijete tento režim, musíte UPD nainštalovať samostatne pre každý počítač.
Dynamický režim

Použite tento režim vtedy, ak inštalujete ovládač pre mobilný počítač, aby ste mohli objaviť produkty HP a tlačiť cez ne na ktoromkoľvek mieste.

Aby ste použili tento režim vtedy, ak inštalujete UPD pre pracovnú skupinu.

Aby ste použili tento režim, prevezmite UPD z internetu. Pozrite si lokalitu www.hp.com/go/upd.
HP Color Laserjet CP2020 Režimy inštalácie UPD