Vstavaný webový server

Vstavaný webový server


Zariadenie je vybavené vstavaným webovým serverom, ktorý zabezpečuje prístup k informáciám o zariadení a činnostiam vykonávaným v rámci siete. Tieto informácie sa zobrazia vo webovom prehliadači, napríklad Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari alebo Firefox.

Vstavaný webový server sa nachádza na zariadení. Nie je súčasťou sieťového servera.

Vstavaný webový server poskytuje pre zariadenie rozhranie, ktoré môže využiť ktokoľvek, kto má počítač pripojený do siete vybavený bežným webovým prehliadačom. Nemusíte mať v počítači nainštalovaný žiadny špecifický softvér ani zvolenú špecifickú konfiguráciu, stačí, ak máte podporovaný webový prehliadač. Prístup k vstavanému webovému serveru získate, ak do adresového riadku prehliadača napíšete IP adresu zariadenia. (Adresu IP nájdete po vytlačení strany s informáciami o konfigurácii. Ďalšie informácie o tlači konfiguračnej strany nájdete v časti Informačné strany.)

Podrobné vysvetlenie vlastností a fungovania vstavaného webového servera nájdete v časti Vstavaný webový server.

HP Color Laserjet CP2020 Vstavaný webový server