HP ToolboxFX

HP ToolboxFX


Softvér HP ToolboxFX je program, ktorý môžete používať na vykonávanie nasledujúcich úloh:


kontrola stavu produktu,

kontrola stavu spotrebného materiálu a nákup spotrebného materiálu online,

nastavenie výstrah,

zobrazenie správ o používaní produktu,

zobrazenie dokumentácie produktu,

získanie prístupu k nástrojom na riešenie problémov a vykonávanie údržby.

Program HP ToolboxFX je podporovaný pri priamej inštalácii cez pripojenie USB alebo pri sieťovej inštalácii. Na otvorenie a používanie programu HP ToolboxFX nemusíte mať prístup na internet. Program HP ToolboxFX je k dispozícii iba v prípade, že vyberiete inštaláciu typu Recommended (Odporúčaná).

HP Color Laserjet CP2020 note HP ToolboxFX POZNÁMKA:

Program HP ToolboxFX nepodporuje systém Windows 2000, Windows Server 2003 ani operačné systémy pre počítače Macintosh. Ak chcete používať program HP ToolboxFX, musíte mať v počítači nainštalovaný protokol TCP/IP.

Podporované operačné systémy

Microsoft Windows XP, Service Pack 2 (vydania Home a Professional)

Microsoft Windows Vista™

Ďalšie informácie o používaní softvéru HP ToolboxFX nájdete v časti Otvorte program HP ToolboxFX.

HP Color Laserjet CP2020 HP ToolboxFX