Typy inštalácie softvéru pre systém Windows

Typy inštalácie softvéru pre systém Windows


Môžete si vybrať z nasledujúcich typov inštalácie softvéru:


Recommended (Odporúčaná). Nainštaluje sa všetok softvér pre produkt vrátane používateľskej príručky. Túto možnosť možno vybrať pri inštalácii s priamym pripojením (USB) alebo pri sieťovej inštalácii.

Express USB Install (Rýchla inštalácia cez pripojenie USB). Nainštaluje sa minimum softvérových programov pre produkt, ktorý používa priame pripojenie USB. Výberom tohto spôsobu inštalácie vyjadríte svoj súhlas s licenčnými podmienkami používania softvéru od spoločnosti HP.

Express Network Install (Rýchla inštalácia po sieti). Nainštaluje sa minimum softvérových programov pre produkt, ktorý je pripojený k sieti. Výberom tohto spôsobu inštalácie vyjadríte svoj súhlas s licenčnými podmienkami používania softvéru od spoločnosti HP.
HP Color Laserjet CP2020 Typy inštalácie softvéru pre systém Windows