Zoznam jednoduchého riešenia problémov

Zoznam jednoduchého riešenia problémov


Ak máte problémy s produktom, použite nasledovný kontrolný zoznam na určenie príčiny problému:


Je produkt pripojený k napájaniu?

Je produkt zapnutý?

Je produkt v stave Ready (Pripravené)?

Sú všetky potrebné káble pripojené?

Nainštaloval sa originálny spotrebný materiál od spoločnosti HP?

Namontovali ste nedávno inštalované tlačové kazety správne a odstránili ste ochrannú kartu na kazete?

Ďalšie informácie o inštalácii a nastavení nájdete v príručke k začiatku práce.

Ak nie je možné nájsť riešenie problémov v tejto príručke, prejdite na www.hp.com/support/ljcp2020series.

V tejto časti nájdete informácie o nasledujúcich témach

HP Color Laserjet CP2020 Zoznam jednoduchého riešenia problémov