Riešenie problémov so softvérom Mac OS X

Riešenie problémov so softvérom Mac OS X


HP Color Laserjet CP2020 note Riešenie problémov so softvérom Mac OS X POZNÁMKA:

Ak produkt inštalujete pomocou USB pripojenia, nepripájajte kábel USB k zariadeniu a počítaču skôr, ako nainštalujete softvér. Pripojenie kábla USB spôsobí, že operačný systém Mac OS X automaticky nainštaluje produkt, ale inštalácia bude nesprávna. Produkt musíte následne odinštalovať, odpojiť kábel USB, preinštalovať softvér z disku CD-ROM produktu a opätovne pripojiť kábel USB, keď vás softvér na to vyzve.

Ovládač tlačiarne sa nenachádza v aplikácii Print Center alebo Printer Setup Utility.
Príčina
Riešenie
Softvér produktu pravdepodobne nebol nainštalovaný alebo bol nainštalovaný nesprávne.
Uistite sa, že súbor PPD produktu sa nachádza v nasledujúcom priečinku pevného disku: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, kde <lang> je dvojpísmenový kód jazyka, ktorý používate. Ak je to potrebné, preinštalujte softvér. Pokyny nájdete v príručke k začiatku práce s tlačiarňou.
Súbor PPD je chybný.
Odstráňte súbor PPD z nasledujúceho priečinka pevného disku: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, kde <lang> je dvojpísmenový kód jazyka, ktorý používate. Preinštalujte softvér. Pokyny nájdete v príručke k začiatku práce s tlačiarňou.

Názov tlačiarne, IP adresa alebo názov tlačiarne pri pripojení Bonjour sa nezobrazí v zozname tlačiarní v aplikácii Print & Fax Center alebo Printer Setup Utility.
Príčina
Riešenie
Produkt pravdepodobne nie je pripravený.
Uistite sa, že káble sú správne pripojené, produkt je zapnutý, a že je zapnutá kontrolka pripravenosti. Ak máte pripojenie cez USB alebo ethernetový rozbočovač, vyskúšajte tlačiareň pripojiť priamo k počítaču alebo použiť odlišný port.
Možno ste vybrali nesprávny typ pripojenia.
Skontrolujte, či je v závislosti od typu pripojenia vybratá možnosť USB, IP Printing (IP tlač) alebo Bonjour.
Používa sa nesprávny názov produktu, IP adresa alebo názov hostiteľa služby Bonjour.
Vytlačte konfiguračnú stránku (pozrite časť Informačné strany). Overte, či názov produktu, IP adresa alebo názov hostiteľa Bonjour na konfiguračnej strane zodpovedá názvu produktu, IP adrese alebo názvu hostiteľa Bonjour v aplikácii Print Center alebo Printer Setup Utility.
Môže byť poškodený kábel rozhrania alebo je nízkej kvality.
Vymeňte kábel rozhrania za vysokokvalitný kábel.

Ovládač tlačiarne automaticky nenastaví vami vybraný produkt v aplikácii Print Center alebo Printer Setup Utility.
Príčina
Riešenie
Produkt pravdepodobne nie je pripravený.
Uistite sa, že káble sú správne pripojené, produkt je zapnutý, a že je zapnutá kontrolka pripravenosti. Ak máte pripojenie cez USB alebo ethernetový rozbočovač, vyskúšajte tlačiareň pripojiť priamo k počítaču alebo použiť odlišný port.
Softvér produktu pravdepodobne nebol nainštalovaný alebo bol nainštalovaný nesprávne.
Uistite sa, že súbor PPD produktu sa nachádza v nasledujúcom priečinku pevného disku: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, kde <lang> je dvojpísmenový kód jazyka, ktorý používate. Ak je to potrebné, preinštalujte softvér. Pokyny nájdete v príručke k začiatku práce s tlačiarňou.
Súbor PPD je chybný.
Odstráňte súbor PPD z nasledujúceho priečinka pevného disku: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, kde <lang> je dvojpísmenový kód jazyka, ktorý používate. Preinštalujte softvér. Pokyny nájdete v príručke k začiatku práce s tlačiarňou.
Môže byť poškodený kábel rozhrania alebo je nízkej kvality.
Vymeňte kábel rozhrania za vysokokvalitný kábel.

Tlačová úloha nebola odoslaná do produktu, ktorý ste vybrali.
Príčina
Riešenie
Možno je zastavený tlačový rad.
Opätovne spustite tlačový rad. Otvorte ponuku Print Monitor (Sledovanie tlače) a zvoľte možnosť Start Jobs (Spustiť úlohy).
Používa sa nesprávny názov produktu, IP adresa alebo názov tlačiarne pri pripojení Bonjour.
Vytlačte konfiguračnú stranu (pozrite časť Informačné strany). Overte, či názov produktu, IP adresa alebo názov tlačiarne pri pripojení Bonjour na konfiguračnej strane zodpovedá názvu produktu, IP adrese alebo názvu tlačiarne pri pripojení Bonjour v aplikácii Print Center alebo Printer Setup Utility.

Súbor EPS sa tlačí s nesprávnymi druhmi písma.
Príčina
Riešenie
Tento problém sa vyskytuje pri niektorých programoch.

Vyskúšajte pred tlačou prevziať do produktu druhy písiem, ktoré sa nachádzajú v súbore EPS.

Odošlite súbor vo formáte ASCII namiesto binárneho kódovania.

Nedá sa vám tlačiť z karty USB tretej strany.
Príčina
Riešenie
Táto chyba sa vyskytuje, keď nie je nainštalovaný softvér z USB tlačiarní.
Keď pridávate USB kartu tretej strany možno budete potrebovať softvér pre podporu karty USB adaptéra Apple. Najnovšia verzia tohto softvéru je dostupná na webovej stránke spoločnosti Apple.

Keď je produkt pripojený pomocou USB kábla, po výbere ovládača sa produkt nezobrazí v aplikácii Print Center alebo Printer Setup Utility.
Príčina
Riešenie
Tento problém spôsobuje softvér alebo hardvérový komponent.
Riešenie problémov so softvérom

Overte, či váš počítač Macintosh podporuje USB a má vhodný USB softvér od spoločnosti Apple.

Overte, či váš počítač Macintosh má operačný systém Mac OS X V10.28 alebo novší.
Riešenie problémov s hardvérom

Skontrolujte, či je produkt zapnutý.

Overte, či je správne pripojený USB kábel.

Overte, či používate vhodný vysokorýchlostný USB kábel.

Uistite sa, či z okruhu neodoberá napätie príliš veľa USB zariadení. Odpojte od okruhu všetky zariadenia a pripojte kábel priamo k portu USB na hostiteľskom počítači.

Overte, či nie sú v okruhu za sebou v rade pripojené viac ako dva nenapájané USB rozbočovače. Odpojte od okruhu všetky zariadenia a pripojte kábel priamo k portu USB na hostiteľskom počítači.
HP Color Laserjet CP2020 note Riešenie problémov so softvérom Mac OS X POZNÁMKA:

Klávesnica iMac predstavuje nenapájaný USB rozbočovač.

HP Color Laserjet CP2020 Riešenie problémov so softvérom Mac OS X