Všeobecné problémy s kvalitou tlače

Všeobecné problémy s kvalitou tlače


Uvedené príklady znázorňujú papier veľkosti Letter, ktorý prešiel cez produkt kratšou stranou dopredu. Tieto príklady znázorňujú problémy, ktoré by ovplyvnili všetky tlačené stránky, a to bez ohľadu na to, či tlačíte farebne alebo len čiernobielo. Nasledujúce témy zahŕňajú bežné príčiny a riešenia pre každý z týchto príkladov.


Problém
Príčina
Riešenie
Tlač je svetlá alebo vyblednutá.
HP Color Laserjet CP2020 4 vfade Všeobecné problémy s kvalitou tlače
Médiá nemusia zodpovedať stanoveným špecifikáciám spoločnosti HP.
Používajte médiá, ktoré zodpovedajú špecifikáciám spoločnosti HP.
Môže byť chybná jedna alebo viacero tlačových kaziet.
Vytlačte stránku stavu spotrebného materiálu, aby ste skontrolovali zostávajúcu životnosť. Pozrite si časť Informačné strany.
Vymeňte ktorékoľvek takmer prázdne tlačové kazety. Pozrite si časť Výmena tlačových kaziet.
Produkt je nastavený tak, aby zrušil správu Replace <color> cartridge (Vymeňte <farba> kazetu) a pokračoval v tlači.
Vymeňte ktorékoľvek takmer prázdne tlačové kazety. Pozrite si časť Výmena tlačových kaziet.
Mohli sa zmeniť nastavenia hustoty tlače.
Upravte nastavenie hustoty tlače na hodnotu 0.
Produkt možno treba kalibrovať.
Spustite kalibráciu. Pozrite časť Kalibrácia produktu.
Zobrazujú sa škvrny od tonera.
HP Color Laserjet CP2020 4 specs Všeobecné problémy s kvalitou tlače
Médiá nemusia zodpovedať stanoveným špecifikáciám spoločnosti HP.
Používajte médiá, ktoré zodpovedajú špecifikáciám spoločnosti HP.
Možno je potrebné vyčistiť dráhu papiera.
Vyčistite dráhu papiera. Pozrite si časť Vyčistenie produktu.
Z jednej alebo viacerých kaziet sa môže sypať toner.
Skúste zistiť farbu tonerových škvŕn a skontrolujte, či sa z danej kazety nesype toner.
Odpadová nádržka kazety môže byť preplnená.
V denníku udalostí nájdite chybový kód 10.98.XX. Pozrite časť Denník udalostí. Časť kódu nahradená písmenami XX označuje kazetu (číslo 00 označuje čiernu, 01 azúrovú, 02 purpurovú a 03 žltú kazetu). Ak sa chyba zaznamenala, vymeňte postihnutú kazetu.
Zobrazujú sa prerušenia
HP Color Laserjet CP2020 4 drpout Všeobecné problémy s kvalitou tlače
Konkrétny list tlačového média môže byť chybný.
Skúste tlačovú úlohu zopakovať.
Obsah vlhkosti v papieri je nerovnaký, prípadne papier má vlhkostné škvrny na svojom povrchu.
Vyskúšajte odlišný papier, ako napríklad vysokokvalitný papier, ktorý je určený pre farebné laserové tlačiarne.
Dávka papiera je chybná. V dôsledku výrobného postupu môžu niektoré oblasti odmietať toner.
Vyskúšajte odlišný papier, ako napríklad vysokokvalitný papier, ktorý je určený pre farebné laserové tlačiarne.
Na stránke sa zobrazujú vertikálne čiary alebo pásy.
HP Color Laserjet CP2020 4 vlines Všeobecné problémy s kvalitou tlače
Môže byť chybná jedna alebo viacero tlačových kaziet.
Vytlačte stránku stavu spotrebného materiálu, aby ste skontrolovali zostávajúcu životnosť. Pozrite si časť Informačné strany.
Na riešenie problému použite program HP ToolboxFX.
Vymeňte ktorékoľvek takmer prázdne tlačové kazety. Pozrite si časť Výmena tlačových kaziet.
Produkt je nastavený tak, aby zrušil správu Replace <color> cartridge (Vymeňte <farba> kazetu) a pokračoval v tlači.
Vymeňte ktorékoľvek takmer prázdne tlačové kazety. Pozrite si časť Výmena tlačových kaziet.
Množstvo tieňov od tonera v pozadí je už neprijateľné.
HP Color Laserjet CP2020 4 gray Všeobecné problémy s kvalitou tlače
Príliš suché podmienky (nízka vlhkosť) môžu zvýšiť intenzitu sivého pozadia.
Skontrolujte prostredie zariadenia.
Môže byť chybná jedna alebo viacero tlačových kaziet.
Vymeňte ktorékoľvek takmer prázdne tlačové kazety. Pozrite si časť Výmena tlačových kaziet.
Produkt je nastavený tak, aby zrušil správu Replace <color> cartridge (Vymeňte <farba> kazetu) a pokračoval v tlači.
Vymeňte ktorékoľvek takmer prázdne tlačové kazety. Pozrite si časť Výmena tlačových kaziet.
Hladké médiá zobrazujú viac pozadia ako obyčajné médiá.
Zvážte používanie drsnejších médií.
Na médiu sa zobrazujú šmuhy od tonera.
HP Color Laserjet CP2020 4 smear Všeobecné problémy s kvalitou tlače
Médiá nemusia zodpovedať stanoveným špecifikáciám spoločnosti HP.
Používajte médiá, ktoré zodpovedajú špecifikáciám spoločnosti HP.
Ak sa šmuhy od tonera objavia na vstupnom okraji papiera, sú špinavé vodiace lišty médií, prípadne sa v dráhe tlače nahromadili nečistoty.
Vyčistite vodiace lišty médií.
Vyčistite dráhu papiera. Pozrite si časť Vyčistenie produktu.
Toner sa pri dotyku ľahko rozmaže.
HP Color Laserjet CP2020 4 loose Všeobecné problémy s kvalitou tlače
Zariadenie nie je nastavené, aby tlačilo na typ médií, na ktorý chcete tlačiť.
V ovládači tlačiarne vyberte kartu Papier a nastavte možnosť Typ, aby zodpovedala typu média, na ktoré tlačíte. Ak používate ťažší papier, rýchlosť tlače môže byť pomalšia.
Médiá nemusia zodpovedať stanoveným špecifikáciám spoločnosti HP.
Používajte médiá, ktoré zodpovedajú špecifikáciám spoločnosti HP.
Možno je potrebné vyčistiť dráhu papiera.
Vyčistite dráhu papiera. Pozrite si časť Vyčistenie produktu.
V rovnomerných intervaloch sa na potlačenej strane stránky zobrazujú škvrny.
HP Color Laserjet CP2020 4 reps Všeobecné problémy s kvalitou tlače
Zariadenie nie je nastavené, aby tlačilo na typ médií, na ktorý chcete tlačiť.
V ovládači tlačiarne vyberte kartu Papier a nastavte možnosť Typ, aby zodpovedala typu papiera, na ktorý tlačíte. Ak používate ťažší papier, rýchlosť tlače môže byť pomalšia.
Vnútorné časti tlačiarne môžu mať na sebe toner.
Problém sa bežne sám odstráni po niekoľkých ďalších stránkach.
Možno je potrebné vyčistiť dráhu papiera.
Vyčistite dráhu papiera. Pozrite si časť Vyčistenie produktu.
Natavovacia jednotka môže byť poškodená alebo špinavá.
Aby ste zistili, či sa vyskytol problém s natavovacou jednotkou, otvorte program HP ToolboxFX a vytlačte diagnostickú stránku kvality tlače. Pozrite si časť Otvorte program HP ToolboxFX..
Kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov. Pozrite si časť Servis a podpora alebo v škatuli priložený leták podpory.
Možno je problém s tlačovou kazetou.
Aby ste zistili, ktorá kazeta má problém, otvorte program HP ToolboxFX a vytlačte diagnostickú stránku kvality tlače. Pozrite si časť Otvorte program HP ToolboxFX..
V rovnomerných intervaloch sa na nepotlačenej strane stránky zobrazujú škvrny.
HP Color Laserjet CP2020 4 rdef bkpg Všeobecné problémy s kvalitou tlače
Vnútorné časti tlačiarne môžu mať na sebe toner.
Problém sa bežne sám odstráni po niekoľkých ďalších stránkach.
Možno je potrebné vyčistiť dráhu papiera.
Vyčistite dráhu papiera. Pozrite si časť Vyčistenie produktu.
Natavovacia jednotka môže byť poškodená alebo špinavá.
Aby ste zistili, či sa vyskytol problém s natavovacou jednotkou, otvorte program HP ToolboxFX a vytlačte diagnostickú stránku kvality tlače. Pozrite si časť Otvorte program HP ToolboxFX..
Kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov. Pozrite si časť Servis a podpora alebo v škatuli priložený leták podpory.
Vytlačená stránka obsahuje zdeformované znaky.
HP Color Laserjet CP2020 4 wavy Všeobecné problémy s kvalitou tlače
Médiá nemusia zodpovedať stanoveným špecifikáciám spoločnosti HP.
Použite odlišný papier, ako napríklad vysokokvalitný papier, ktorý je určený pre farebné laserové tlačiarne.
Ak majú písmená nežiaduci tvar a vlnia sa, možno treba kalibrovať produkt alebo vykonať servis snímača lasera.
Overte si, či sa problém tiež vyskytne na konfiguračnej strane. Ak áno, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti HP. Pozrite si časť Servis a podpora alebo v škatuli priložený leták podpory.
Vytlačená stránka je skrútená alebo zvlnená.
HP Color Laserjet CP2020 4 curl Všeobecné problémy s kvalitou tlače
Zariadenie nie je nastavené, aby tlačilo na typ médií, na ktorý chcete tlačiť.
V ovládači tlačiarne vyberte kartu Papier a nastavte možnosť Typ, aby zodpovedala typu papiera, na ktorý tlačíte. Ak používate ťažší papier, rýchlosť tlače môže byť pomalšia.
V ponuke Service (Údržba) je položka Less paper curl (Obmedzenie zvlnenia papiera) nastavená na možnosť Off (Vyp.).
Na zmenu nastavení použite ponuky na ovládacom paneli. Pozrite si časť Ponuky ovládacieho panela.
Médiá nemusia zodpovedať stanoveným špecifikáciám spoločnosti HP.
Použite odlišný papier, ako napríklad vysokokvalitný papier, ktorý je určený pre farebné laserové tlačiarne.
Papier sa môže skrútiť v dôsledku vysokej teploty alebo vlhkosti.
Skontrolujte prostredie zariadenia. Upravte režimy skrútenia na ovládacom paneli alebo v programe HP ToolboxFX.
Na vytlačenej strane je zošikmený text alebo obrázky.
HP Color Laserjet CP2020 4 skew Všeobecné problémy s kvalitou tlače
Možno sú nesprávne vložené médiá.
Skontrolujte, či je papier alebo tlačové médium založené správne a či vodiace lišty médií nepriliehajú príliš tesne, alebo či k nemu nepriliehajú nedostatočne. Pozrite si časť Vložte papier a tlačové médiá.
Médiá nemusia zodpovedať stanoveným špecifikáciám spoločnosti HP.
Použite odlišný papier, ako napríklad vysokokvalitný papier, ktorý je určený pre farebné laserové tlačiarne.
Vytlačená stránka obsahuje záhyby alebo pokrčenie.
HP Color Laserjet CP2020 4 crease Všeobecné problémy s kvalitou tlače
Možno sú nesprávne vložené médiá.
Skontrolujte, či je médium založené správne a či vodiace lišty médií nepriliehajú príliš tesne, alebo či k nemu nepriliehajú nedostatočne. Pozrite si časť Vložte papier a tlačové médiá.
Otočte stoh papiera vo vstupnom zásobníku, prípadne sa pokúste otočiť papier vo vstupnom zásobníku o 180°.
Médiá nemusia zodpovedať stanoveným špecifikáciám spoločnosti HP.
Použite odlišný papier, ako napríklad vysokokvalitný papier, ktorý je určený pre farebné laserové tlačiarne.
Okolo vytlačených znakov sa nachádza toner.
HP Color Laserjet CP2020 4 scattr Všeobecné problémy s kvalitou tlače
Možno sú nesprávne vložené médiá.
Prevráťte stoh papiera v zásobníku.
Ak je okolo znakov rozptýlené veľké množstvo toneru, papier môže mať vysokú odolnosť voči toneru.
Použite odlišný papier, ako napríklad vysokokvalitný papier, ktorý je určený pre farebné laserové tlačiarne.
Obrázok, ktorý sa zobrazí v hornej časti stránky (úplne čierny), sa zopakuje nižšie na stránke (sivé políčko).
HP Color Laserjet CP2020 4 ghost2 Všeobecné problémy s kvalitou tlače
Nastavenia softvéru môžu mať vplyv na tlač obrázkov.
V softvérovom programe zmeňte odtieň (tmavosť) políčka, na ktorom sa zobrazuje opakovaný obrázok.
V softvérovom programe otočte celú stranu o 180°, aby sa najskôr vytlačil svetlejší obrázok.
Poradie vytlačených obrázkov môže mať vplyv na tlač.
Zmeňte poradie, v ktorom sa obrázky vytlačia. Napríklad umiestnite svetlejší obrázok na hornú časť strany a tmavší obrázok nižšie na strane.
Nárazový prúd mohol ovplyvniť zariadenie.
Ak k chybe dôjde neskôr počas tlače, na 10 minút zariadenie vypnite, potom ho zapnite, aby sa tlačová úloha znova spustila.
 
Použite nelesklé médiá, ktoré môžu znížiť závažnosť chyby.
HP Color Laserjet CP2020 Všeobecné problémy s kvalitou tlače