Riešenie problémov s farebnými dokumentmi

Riešenie problémov s farebnými dokumentmi


Táto časť opisuje problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri farebnej tlači.


Problém
Príčina
Riešenie
Dokument sa tlačí len čiernobielo, keď sa mal tlačiť farebne.
HP Color Laserjet CP2020 4c blwhite Riešenie problémov s farebnými dokumentmi
V programe alebo ovládači tlačiarne nie je vybratý farebný režim alebo je zapnuté nastavenie obmedzujúce používanie farieb.
Namiesto režimu Grayscale (Odtiene sivej) vyberte farebný režim alebo vypnite nastavenie, ktoré obmedzuje používanie farieb.
V programe sa možno nevybral správny ovládač tlačiarne.
Zvoľte správny ovládač tlačiarne.
Zariadenie pravdepodobne nie je správne nakonfigurované.
Vytlačte konfiguračnú stránku (pozrite časť Informačné strany). Ak sa na konfiguračnej stránke nezobrazí žiadna farba, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti HP. Pozrite si časť Servis a podpora alebo v škatuli priložený leták podpory.
Minul sa farebný spotrebný materiál a položka ponuky Color Supply Out (Minul sa farebný spotrebný materiál) je nastavená na hodnotu Continue Black (Pokračovať s čiernym).
Vymeňte farebný spotrebný materiál.
Netlačí sa jedna alebo viacero farieb, prípadne sú nepresné.
HP Color Laserjet CP2020 4c clmissing Riešenie problémov s farebnými dokumentmi
Na tlačových kazetách by stále mohla byť tesniaca páska.
Skontrolujte, či sa z tlačových kaziet úplne odstránila tesniaca páska.
Médiá nemusia zodpovedať stanoveným špecifikáciám spoločnosti HP.
Použite odlišný papier, ako napríklad vysokokvalitný papier, ktorý je určený pre farebné laserové tlačiarne.
Zariadenie sa možno používa v nadmerne vlhkých podmienkach.
Overte, či sa prostredie tlačiarne nachádza v rámci technických údajov týkajúcich sa vlhkosti.
Môže byť chybná jedna alebo viacero tlačových kaziet.
Vymeňte ktorékoľvek takmer prázdne tlačové kazety. Pozrite si časť Výmena tlačových kaziet.
Produkt je nastavený tak, aby zrušil správu Replace <color> cartridge (Vymeňte <farba> kazetu) a pokračoval v tlači.
Vymeňte ktorékoľvek takmer prázdne tlačové kazety. Pozrite si časť Výmena tlačových kaziet.
Tlačový motorček nemusel správne zachytiť jednu alebo viacero kaziet.
Vyberte a znovu nainštalujte kazety.
Po vložení novej tlačovej kazety sa farba tlačí nekonzistentne.
HP Color Laserjet CP2020 4c cl random Riešenie problémov s farebnými dokumentmi
Možno je chybná iná tlačová kazeta.
Vyberte tlačovú kazetu farby, ktorá sa tlačí nekonzistentne a znova ju nainštalujte.
Produkt je nastavený tak, aby zrušil správu Replace <color> cartridge (Vymeňte <farba> kazetu) a pokračoval v tlači.
Vymeňte ktorékoľvek takmer prázdne tlačové kazety. Pozrite si časť Výmena tlačových kaziet.
Farby na vytlačenej stránke nezodpovedajú farbám, ktoré sa zobrazujú na obrazovke.
HP Color Laserjet CP2020 4c cl print pc Riešenie problémov s farebnými dokumentmi
Farby na monitore počítača sa odlišujú od výstupu tlačiarne.
Pozrite si časť Prispôsobenie farieb.
Ak sa extrémne svetlé alebo extrémne tmavé farby na obrazovke netlačia, váš softvérový program môže interpretovať extrémne svetlé farby ako biele alebo extrémne tmavé farby ako čierne.
Ak je to možné, nepoužívajte extrémne svetlé alebo extrémne tmavé farby.
Médiá nemusia zodpovedať stanoveným špecifikáciám spoločnosti HP.
Použite odlišný papier, ako napríklad vysokokvalitný papier, ktorý je určený pre farebné laserové tlačiarne.
Povrchová úprava na vytlačenej farebnej stránke je nekonzistentná.
HP Color Laserjet CP2020 4cl finish Riešenie problémov s farebnými dokumentmi
Možno sú médiá príliš drsné.
Použite hladký papier alebo hladké tlačové médiá, napríklad vysokokvalitný papier pre farebné laserové tlačiarne. Jemnejšie médiá vo všeobecnosti vytvárajú lepšie výsledky.
HP Color Laserjet CP2020 Riešenie problémov s farebnými dokumentmi