Používanie programu HP ToolboxFX na riešenie problémov s kvalitou tlače

Používanie programu HP ToolboxFX na riešenie problémov s kvalitou tlače


HP Color Laserjet CP2020 note Používanie programu HP ToolboxFX na riešenie problémov s kvalitou tlače POZNÁMKA:

Pred pokračovaním vytlačte stranu stavu spotrebného materiálu, aby ste videli približný zostávajúci počet stránok pre každú tlačovú kazetu. Pozrite si časť Informačné strany.

Zo softvéru HP ToolboxFX môžete vytlačiť stránku, ktorá vám pomôže identifikovať, či problém spôsobuje konkrétna tlačová kazeta alebo samotný produkt. Stránka s riešením problémov kvality tlače vytlačí päť farebných pásikov, ktoré sú rozdelené do štyroch vzájomne sa prekrývajúcich častí. Preskúmaním každej časti môžete problém pripísať konkrétnej kazete.

HP Color Laserjet CP2020 hb ms09 Používanie programu HP ToolboxFX na riešenie problémov s kvalitou tlače


Časť
Tlačová kazeta
1
Žltá
2
Azúrová
3
Čierna
4
Purpurová

Táto stránka pomáha identifikovať štyri všeobecné problémy:


Pásy iba v jednej farbe: Pravdepodobne ide o problém s kazetou. Vyberte kazetu a skontrolujte, či sa na nej nenachádzajú úlomky. Ak nenájdete žiadne úlomky a chyba pretrváva aj po opätovnom vložení kazety, vymeňte kazetu.

Pásy vo všetkých farbách (na rovnakom mieste): Vyčistite tlačiareň a ak problém pretrváva, obráťte sa na servis.

Chyba opakujúca sa vo viacerých farbách:

Bodka opakujúca sa vo viacerých farbách: Ak sa bodka opakuje zhruba každých 57 alebo 58 mm, podaním čistiacej stránky vyčistite natavovaciu jednotku a podaním niekoľkých bielych papierov vyčistite valec. Ak sa chyba neopakuje každých 57 alebo 58 mm, vymeňte kazetu s farbou, akú má bodka.

Pruh opakujúci sa vo viacerých farbách: Obráťte sa na podporu spoločnosti HP.


Jedna bodka alebo jeden pruh v jednej farbe: Vytlačte tri alebo štyri ďalšie stránky na riešenie problémov. Ak sa na väčšine stránok nachádza pruh alebo bodka iba v jednej farbe, vymeňte kazetu s touto farbou. Ak pruh alebo bodka prechádza do inej farby, obráťte sa na podporu spoločnosti HP.

Ak chcete získať ďalšie informácie o riešení problémov, skúste nasledujúce:


Pozrite si časť Riešenie problémov s kvalitou tlače v tejto príručke.

Navštívte lokalitu www.hp.com/support/ljcp2020series.

Obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov. Pozrite časť Servis a podpora.
Vytlačenie strany riešenia problémov s kvalitou tlače
1.
Otvorte program HP ToolboxFX. Pozrite si časť Otvorte program HP ToolboxFX..
2.
Kliknite na priečinok Pomocník a potom kliknite na stránku Riešenie problémov.
3.
Kliknite na tlačidlo Tlač a potom postupujte podľa pokynov na vytlačených stránkach.
HP Color Laserjet CP2020 Používanie programu HP ToolboxFX na riešenie problémov s kvalitou tlače