Optimalizácia a zlepšenie kvality tlače

Optimalizácia a zlepšenie kvality tlače


Vždy skontrolujte, či nastavenie Typ v ovládači tlačiarne zodpovedá používanému typu papiera.

Používajte nastavenia kvality tlače v ovládači tlačiarne, aby ste predišli problémom s kvalitou tlače.

Použite oblasť Nastavenia zariadenia v programe HP ToolboxFX na úpravu nastavení, ktoré majú vplyv na kvalitu tlače. Pozrite časť Otvorte program HP ToolboxFX.

Program HP ToolboxFX používajte aj ako pomocníka pri riešení problémov s kvalitou tlače. Pozrite časť Používanie programu HP ToolboxFX na riešenie problémov s kvalitou tlače.

HP Color Laserjet CP2020 Optimalizácia a zlepšenie kvality tlače