Kontrolný zoznam kvality tlače

Kontrolný zoznam kvality tlače


Všeobecné problémy s kvalitou tlače sa dajú riešiť pomocou nasledujúceho kontrolného zoznamu:

1.
Skontrolujte, či boli z prenosového valca za zadnými dvierkami odstránené prepravné zámky.
2.
Skontrolujte, či používaný papier alebo tlačové médium spĺňa technické údaje. Hladší papier vo všeobecnosti zabezpečuje lepšie výsledky.
3.
Ak používate špeciálne tlačové médiá, ako napríklad štítky, priehľadné fólie, lesklý papier alebo hlavičkový papier, zaistite, že tlačíte podľa typu.
4.
Vytlačte konfiguračnú stránku a stránku stavu spotrebného materiálu. Pozrite si časť Informačné strany.

Na stránke so stavom spotrebného materiálu skontrolujte, či sa takmer minul niektorý zo spotrebných materiálov alebo dosiahol odhadovaný koniec svojej životnosti. Pri tlačových kazetách iných značiek sa neposkytujú žiadne informácie.

Ak sa stránky správne nevytlačia, máte problém s hardvérom. Kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov. Pozrite si časť Servis a podpora alebo leták priložený v škatuli.
5.
Z programu HP ToolboxFX vytlačte ukážkovú stranu. Ak sa strana vytlačí, problém je s ovládačom tlačiarne.
6.
Skúste tlačiť z iného programu. Ak sa strana vytlačí správne, problém je s programom, z ktorého sa uskutočňovala tlač.
7.
Reštartujte počítač a produkt a skúste tlačiť znova. Ak sa problém nevyrieši, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Ak má problém vplyv na všetky tlačené stránky, pozrite si časť Všeobecné problémy s kvalitou tlače.

Ak má problém vplyv len na stránky tlačené farebne, pozrite si časť Riešenie problémov s farebnými dokumentmi.
HP Color Laserjet CP2020 Kontrolný zoznam kvality tlače