Kalibrácia produktu

Kalibrácia produktu


Ak sa stretnete s akýmikoľvek problémami kvality tlače, kalibrujte produkt.

Kalibrácia produktu pomocou programu HP ToolboxFX
1.
Otvorte program HP ToolboxFX. Pozrite si časť Otvorte program HP ToolboxFX.
2.
Kliknite na priečinok Nastavenia zariadenia a potom kliknite na stránku Kvalita tlače.
3.
V oblasti pre kalibráciu farieb kliknite na možnosť Kalibrovať teraz.
4.
Kliknutím na tlačidlo Použiť okamžite vykonáte kalibráciu produktu.
Kalibrácia produktu z ovládacieho panela
1.
V ponuke ovládacieho panela stlačte tlačidlo OK.
2.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Kalibrácia produktu) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Kalibrácia produktu) vyberte položku System setup (Nastavenie systému) a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Kalibrácia produktu) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Kalibrácia produktu) vyberte položku Print quality (Kvalita tlače) a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Kalibrácia produktu) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Kalibrácia produktu) vyberte položku Calibrate color (Kalibrovať farbu) a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Kalibrácia produktu) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Kalibrácia produktu) vyberte položku Calibrate now (Kalibrovať teraz) a potom stlačením tlačidla OK vykonajte kalibráciu produktu.
HP Color Laserjet CP2020 Kalibrácia produktu