Problémy so softvérom produktu

Problémy so softvérom produktuProblém
Riešenie
Ovládač tlačiarne pre produkt sa v priečinku Tlačiareň nenachádza.

Opätovne nainštalujte softvér produktu.
HP Color Laserjet CP2020 note Problémy so softvérom produktu POZNÁMKA:

Zavrite bežiace aplikácie. Ak má aplikácia ikonu na hlavnom paneli, kliknite pravým tlačidlom na ikonu a vyberte položku Zavrieť alebo Vypnúť.


Skúste pripojiť kábel USB k inému portu USB na počítači.
Počas inštalácie softvéru sa objavilo chybové hlásenie.

Opätovne nainštalujte softvér produktu.
HP Color Laserjet CP2020 note Problémy so softvérom produktu POZNÁMKA:

Zavrite bežiace aplikácie. Ak má aplikácia ikonu na paneli úloh, kliknite pravým tlačidlom na ikonu a vyberte položku Zavrieť alebo Vypnúť.


Skontrolujte veľkosť voľného miesta na disku, do ktorého inštalujete softvér produktu. Ak je to potrebné, uvoľnite čo najviac priestoru a preinštalujte softvér produktu.

Ak je to potrebné, spustite defragmentáciu disku a preinštalujte softvér produktu.
Produkt je v pohotovostnom stave, ale netlačí.

Vytlačte konfiguračnú stránku a skontrolujte fungovanie produktu.

Skontrolujte správnosť pripojenia káblov a ich súlad s technickými údajmi. Týka sa to rozhrania USB a napájacieho kábla. Skúste nový kábel.
HP Color Laserjet CP2020 Problémy so softvérom produktu