Problémy s výkonom

Problémy s výkonomProblém
Príčina
Riešenie
Strany sa tlačia, ale sú úplne prázdne.
Na tlačových kazetách by stále mohla byť tesniaca páska.
Skontrolujte, či sa z tlačových kaziet úplne odstránila tesniaca páska.
Dokument možno obsahuje prázdne strany.
Skontrolujte tlačený dokument, aby ste sa uistili, či sa na každej strane nachádza nejaký obsah.
Produkt môže mať poruchu.
Vytlačením konfiguračnej stránky skontrolujte produkt.
Stránky sa tlačia veľmi pomaly.
Ťažšie typy médií môžu spomaliť tlačovú úlohu.
Tlačte na odlišný typ média.
Komplexné stránky sa môžu tlačiť pomaly.
Správne natavovanie môže vyžadovať pomalšiu rýchlosť tlače, aby sa zaistila najlepšia kvalita tlače.
Nie je nastavený správny typ papiera.
Vyberte typ, ktorý sa bude zhodovať s papierom.
Strany sa nevytlačili.
Produkt možno správne nepodáva médiá.
Uistite sa, že papier je správne vložený v zásobníku.
Ak chyba pretrváva, budete zrejme musieť vymeniť podávacie valčeky a oddeľovaciu podložku. Pozrite časť Servis a podpora.
Médium sa zasekáva v zariadení.
Odstráňte zaseknutie. Pozrite časť Odstránenie zaseknutých médií.
Kábel USB môže byť chybný alebo nesprávne pripojený.

Odpojte a opäť pripojte kábel USB na jeho oboch koncoch.

Vyskúšajte vytlačiť úlohu, ktorá sa v minulosti vytlačila.

Vyskúšajte použiť odlišný kábel USB.
S počítačom sú spustené aj iné zariadenia.
Produkt nemusí zdieľať port USB. Ak máte externý pevný disk alebo sieťový spínač, ktorý je pripojený k rovnakému portu ako produkt, toto druhé zariadenie môže spôsobovať rušenie. Ak chcete pripojiť a používať produkt, musíte odpojiť druhé zariadenie alebo používať na počítači dva porty USB.
HP Color Laserjet CP2020 Problémy s výkonom