Zmena nastavenia funkcie obnovenia po zaseknutí

Zmena nastavenia funkcie obnovenia po zaseknutí


Keď je funkcia obnovenia po zaseknutí zapnutá, produkt opätovne vytlačí všetky stránky, ktoré sa poškodili počas zaseknutia.

Použite program HP ToolboxFX na zapnutie funkcie obnovenia po zaseknutí.

1.
Otvorte program HP ToolboxFX.
2.
Kliknite na priečinok Nastavenia zariadenia a potom kliknite na stránku Nastavenie systému.
3.
Vedľa položky Obnovenie po zaseknutí papiera vyberte z rozbaľovacieho zoznamu možnosť Zap.
HP Color Laserjet CP2020 Zmena nastavenia funkcie obnovenia po zaseknutí