Odstránenie zaseknutia v zásobníku 2

Odstránenie zaseknutia v zásobníku 2


1.
Vytiahnite zásobník 2 a umiestnite ho na rovný povrch.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray2 Odstránenie zaseknutia v zásobníku 2

2.
Znížte zásobník na prístup k zaseknutému médiu.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam access tray2 Odstránenie zaseknutia v zásobníku 2

3.
Zaseknutý hárok odstráňte tak, že ho priamo vytiahnete.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam access tray Odstránenie zaseknutia v zásobníku 2

4.
Opätovne vložte zásobník 2.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray2 02 Odstránenie zaseknutia v zásobníku 2

5.
V tlači pokračujte stlačením tlačidla OK.
HP Color Laserjet CP2020 Odstránenie zaseknutia v zásobníku 2