Pripojenie USB

Pripojenie USB


HP Color Laserjet CP2020 note Pripojenie USB POZNÁMKA:

Kábel USB nepripájajte pred inštaláciou softvéru. Inštalačný program vás upovedomí, keď bude potrebné pripojiť kábel USB.

Toto zariadenie podporuje pripojenie cez USB 2.0. Pri tlači je potrebné použiť kábel USB typu A do B.

HP Color Laserjet CP2020 owl usb connect Pripojenie USB

HP Color Laserjet CP2020 Pripojenie USB