Podporované sieťové protokoly

Podporované sieťové protokoly


Produkt podporuje sieťový protokol TCP/IP. Ide o najviac používaný a uznávaný sieťový protokol. Tento protokol využíva mnoho sieťových služieb. Produkt podporuje aj protokoly IPv4 a IPv6. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené sieťové služby a protokoly, ktoré produkt podporuje.


Tlač
Názov služby
Opis
port9100 (priamy režim)
Tlačová služba
Line printer daemon (LPD)
Tlačová služba
ws-print
Tlačové riešenie typu plug-and-play od spoločnosti Microsoft


Rozpoznanie produktu v sieti
Názov služby
Opis
SLP (Service Location Protocol)
Protokol na rozpoznanie zariadenia, ktorý sa používa na vyhľadávanie a konfiguráciu sieťových zariadení. Používajú ho najmä softvérové programy v operačných systémoch spoločnosti Microsoft.
mDNS (multicast Domain Name Service – služba známa aj pod názvom „Rendezvous“ alebo „Bonjour“)
Protokol na rozpoznanie zariadenia, ktorý sa používa na vyhľadávanie a konfiguráciu sieťových zariadení. Používajú ho najmä softvérové programy v operačných systémoch Macintosh spoločnosti Apple.
ws-discover
Používajú ho softvérové programy v operačných systémoch spoločnosti Microsoft.


Posielanie správ a spravovanie
Názov služby
Opis
HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
Umožňuje webovým prehliadačom komunikovať so vstavaným webovým serverom.
EWS (Embedded Web Server)
Umožňuje používateľovi spravovať produkt prostredníctvom webového prehliadača.
SNMP (Simple Network Management Protocol)
Používajú ho sieťové programy na spravovanie produktu. Podporované sú prvky protokolu SNMP V1 a štandardné prvky MIB-II (Management Information Base).


Spravovanie IP adries
Názov služby
Opis
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), IPv4 a IPv6
Slúži na automatické priradenie IP adresy. Server DHCP poskytuje produktu IP adresu. Na to, aby produkt získal IP adresu od servera DHCP, sa vo všeobecnosti nevyžaduje zásah používateľa.
BOOTP (Bootstrap Protocol)
Slúži na automatické priradenie IP adresy. Server BOOTP poskytuje produktu IP adresu. Správca musí zadať hardvérovú adresu MAC produktu v serveri BOOT, aby mohol produkt získať IP adresu od tohto servera.
Auto IP
Slúži na automatické priradenie IP adresy. Ak nie je prítomný server DHCP ani server BOOTP, táto služba umožňuje vytvoriť produktu jedinečnú IP adresu.
HP Color Laserjet CP2020 Podporované sieťové protokoly