Podsiete

Podsiete


Keď sa organizácii priradí sieťová IP adresa pre určitú triedu siete, nevytvára sa zabezpečenie, ak sa na danom mieste nachádza len jedna sieť. Správcovia miestnej siete používajú podsiete, aby sieť rozdelili na niekoľko odlišných podsietí. Rozdelenie siete do podsietí môže mať za následok lepší výkon a lepšie používanie obmedzeného sieťového adresového priestoru.

V tejto časti nájdete informácie o nasledujúcich témach

HP Color Laserjet CP2020 Podsiete