Dynamický protokol konfigurácie hostiteľa (DHCP)

Dynamický protokol konfigurácie hostiteľa (DHCP)


DHCP umožní skupine zariadení používať sadu IP adries, ktoré spravuje server DHCP. Zariadenie odošle požiadavku na server, a ak je dostupná IP adresa, server ju priradí k danému zariadeniu.

HP Color Laserjet CP2020 Dynamický protokol konfigurácie hostiteľa (DHCP)