Konfigurácia parametrov IP

Konfigurácia parametrov IP


Konfiguračné parametre IP adresy sa dajú nastaviť manuálne alebo sa môžu automaticky prevziať pomocou protokolu DHCP alebo BOOTP, vždy keď sa produkt zapne.

Po zapnutí nového produktu, ktorý nedokáže získať platnú IP adresu zo siete, si automaticky priradí predvolenú IP adresu. Na malej súkromnej sieti sa priradí jedinečná IP adresa v rozsahu 169.254.1.0 až 169.254.254.255. IP adresa produktu je uvedená na konfiguračnej stránke produktu a na správe siete. Pozrite si časť Ponuky ovládacieho panela.

V tejto časti nájdete informácie o nasledujúcich témach

HP Color Laserjet CP2020 Konfigurácia parametrov IP