IP adresa

IP adresa


Každý hostiteľ (pracovná stanica alebo uzol) v sieti IP si vyžaduje IP adresu pre každé sieťové rozhranie. Táto adresa predstavuje softvérovú adresu, ktorá sa používa na identifikovanie siete a špecifických hostiteľov, ktorí sa nachádzajú na danej sieti. Hostiteľ môže požiadať server o dynamickú IP adresu zakaždým, keď sa zariadenie zapne (napríklad pomocou DHCP a BOOTP).

Adresa IPv4 obsahuje štyri bajty informácií rozdelených do častí, z ktorých každá obsahuje jeden bajt. IP adresa má nasledujúci formát:

xxx.xxx.xxx.xxx

HP Color Laserjet CP2020 note IP adresa POZNÁMKA:

Keď priraďujete IP adresy, vždy kontaktujte správcu IP adries. Nastavenie nesprávnej adresy môže vypnúť iné zariadenie pracujúce v danej sieti alebo rušiť jeho komunikácie.

HP Color Laserjet CP2020 IP adresa