Brány

Brány


Brány (routery) sa používajú na vzájomné prepájanie sietí. Brány sú zariadenia, ktoré fungujú ako prekladatelia medzi systémami, ktoré nepoužívajú rovnaké komunikačné protokoly, formátovanie údajov, štruktúry, jazyky alebo architektúry. Brány opätovne balia dátové pakety a menia syntaxu, aby odpovedala syntaxe cieľového systému. Keď sa siete rozdelia na podsiete, brány sa požadujú na pripojenie jednej podsiete k druhej.

V tejto časti nájdete informácie o nasledujúcich témach

HP Color Laserjet CP2020 Brány