TCP/IP

TCP/IP


Podobne ako bežný jazyk, ktorý ľudia používajú na vzájomnú komunikáciu, je TCP/IP (Protokol riadenia prenosu/Internetový protokol) skupinou protokolov, ktoré sú určené na definovanie spôsobu, akým počítač a iné zariadenia vzájomne komunikujú v rámci siete.

V tejto časti nájdete informácie o nasledujúcich témach

HP Color Laserjet CP2020 TCP/IP