Zobrazenie alebo skrytie IP adresy na ovládacom paneli

Zobrazenie alebo skrytie IP adresy na ovládacom paneli


HP Color Laserjet CP2020 note Zobrazenie alebo skrytie IP adresy na ovládacom paneli POZNÁMKA:

Keď je položka Show IP address (Zobraziť IP adresu) nastavená na možnosť On (Zap.), IP adresa sa alternatívne zobrazí na displeji ovládacieho panela spolu s ukazovateľmi stavu tlačových kaziet.

1.
V ponuke ovládacieho panela stlačte tlačidlo OK.
2.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Zobrazenie alebo skrytie IP adresy na ovládacom paneli) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Zobrazenie alebo skrytie IP adresy na ovládacom paneli) vyberte položku Network config. (Sieťová konfigurácia) a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Zobrazenie alebo skrytie IP adresy na ovládacom paneli) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Zobrazenie alebo skrytie IP adresy na ovládacom paneli) vyberte položku Show IP address (Zobraziť IP adresu) a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Zobrazenie alebo skrytie IP adresy na ovládacom paneli) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Zobrazenie alebo skrytie IP adresy na ovládacom paneli) vyberte položku Yes (Áno) alebo No (Nie) a potom stlačte tlačidlo OK.
HP Color Laserjet CP2020 Zobrazenie alebo skrytie IP adresy na ovládacom paneli