Restore defaults (Obnoviť predvolené nastavenia) (nastavenia siete)

Restore defaults (Obnoviť predvolené nastavenia) (nastavenia siete)


1.
V ponuke ovládacieho panela stlačte tlačidlo OK.
2.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Restore defaults (Obnoviť predvolené nastavenia) (nastavenia siete)) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Restore defaults (Obnoviť predvolené nastavenia) (nastavenia siete)) vyberte položku Network config. (Sieťová konfigurácia) a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Restore defaults (Obnoviť predvolené nastavenia) (nastavenia siete)) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Restore defaults (Obnoviť predvolené nastavenia) (nastavenia siete)) vyberte položku Restore defaults (Obnoviť predvolené nastavenia) a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Stlačte tlačidlo OK, aby ste obnovili nastavenia konfigurácie siete na predvolené hodnoty. Stlačením X opustíte ponuku bez obnovenia predvolených výrobných sieťových nastavení.
HP Color Laserjet CP2020 Restore defaults (Obnoviť predvolené nastavenia) (nastavenia siete)