Nastavenie sieťových služieb

Nastavenie sieťových služieb


1.
V ponuke ovládacieho panela stlačte tlačidlo OK.
2.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Nastavenie sieťových služieb) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Nastavenie sieťových služieb) vyberte položku Network config. (Sieťová konfigurácia) a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Nastavenie sieťových služieb) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Nastavenie sieťových služieb) vyberte položku Network services (Sieťové služby) a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Nastavenie sieťových služieb) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Nastavenie sieťových služieb) vyberte položku IPv4 alebo IPv6 a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Nastavenie sieťových služieb) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Nastavenie sieťových služieb) vyberte položku On (Zap.) alebo Off (Vyp.) a potom stlačte tlačidlo OK.
HP Color Laserjet CP2020 Nastavenie sieťových služieb