Nastavenie automatického presahu

Nastavenie automatického presahu


1.
V ponuke ovládacieho panela stlačte tlačidlo OK.
2.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Nastavenie automatického presahu) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Nastavenie automatického presahu) vyberte položku Network config. (Sieťová konfigurácia) a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Nastavenie automatického presahu) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Nastavenie automatického presahu) vyberte typ presahu Automatic (Automaticky) a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Nastavenie automatického presahu) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Nastavenie automatického presahu) vyberte položku On (Zap.) alebo Off (Vyp.) a potom stlačte tlačidlo OK.
HP Color Laserjet CP2020 Nastavenie automatického presahu